En ennå levende svensk slekt, hvis første kjente mann var herr Sigge Laurensson (død 1442 el. 1443). Fra hans sønnesønns sønn, riksråd Lars Siggesson Sparre (1490–1554), stammer slektens hovedlinjer. Hans eldste sønn var hertug Karls rådgiver Göran Larsson Sparre (1530–86), som er stamfar til den adelige slekten Sparre af Rossvik. Til denne grenen hører løytnant Sixten Sparre (1854–89), kjent for sitt dramatiske kjærlighetsforhold til sirkusartisten Elvira Madigan. Fra en yngre sønn av Lars Sparre, den statsrettslærde kansleren Erik Larsson Sparre (1550–1600), stammer den friherrelige slekten Sparre, som fikk skotsk barontittel 1587, svensk friherretittel 1647 og hvis hovedgren fikk fransk grevetittel 1675, den grevelige slekten Sparre af Söfdeborg, som fikk grevetittel 1719, samt flere utdødde grevelige grener.