Erik Anders Allardt, finsk sosiolog. Professor ved Helsingfors Universitet fra 1958 og forskerprofessor ved Finlands Akademi 1970–80. Allardt har særlig beskjeftiget seg med sosial struktur, livsvilkår og politisk sosiologi. Han har bl.a. utgitt Sociologi (1962, sm.m. Y. Littunen), som har vært brukt som lærebok bl.a. i Norge. Dessuten har han redigert fagtidsskrifter og undervist ved universiteter i USA og Europa. Allardt har også innehatt en sentral posisjon i den finske avdeling av Amnesty International.