Politisk sosiologi, en gren av sosiologien som vil forklare politiske fenomener ut fra allmenn sosiologisk teori. Politisk sosiologi er bl.a. opptatt av det sosiale grunnlaget for makt i alle institusjonelle sektorer av samfunnet; innen denne retning har studier av lagdeling og klasseforhold kommet til å stå sentralt. Faget har også vært rettet mot mer avgrensede spørsmål i tilknytning til politisk lederskap og organisering av politiske grupper. Se også sosiologi og statsvitenskap.