Eric Grate, svensk billedhugger, elev av akademiet 1917–21, etter studiereiser i Italia, Hellas og Spania bosatt i Paris 1924–34. Professor ved Konsthögskolan i Stockholm 1941–51. Grate har mottatt sterke impulser både fra moderne fransk skulptur (Charles Despiau), fra klassisk gresk og fra eksotisk og primitiv kunst. Hans produksjon består dels av strengt formede, liggende og stående kvinnefigurer som Våren, i serien Årstidene, fire figurer i Kanslihuset, Stockholm (1937–44), dels av fantasifulle og bisarre komposisjoner med masker, eventyrmotiver osv., ofte med abstrakte eller surrealistiske innslag. Et stort relieff i Maraboufabrikken ved Stockholm (1943), et annet, Folkevisen, i Bromma läroverk. Nasjonalmuseer/Nasjonalgalleriet i Oslo eier Fluenes forsanger (1954), i Freiaparken i Oslo står Aklejaderne (1959–60).