Eric Gill, britisk skulptør, gravør, grafiker og skriftdesigner. Han er mest kjent for Gill grotesk (1928), en groteskskrift med tydelige trekk fra antikvaenes grunnform. Andre kjente skriftsnitt fra Gill er antikvaene Perpetua og Joanna. Forfatter av flere bøker og essayer om skrift og typografi, bl.a. An Essay on Typography (1931). Medlem av Royal Academy fra 1937.