Emile Habibi, palestinsk-arabisk forfatter i Israel. Han er særlig kjent for den satiriske romanen Said peptimisten (1974, norsk overs. 1994) om livet under jødisk-israelsk dominans, om diskriminering og ydmykelser, mot, avmektighet og feighet. Gjennom 19 år var Habibi representant for kommunistpartiet i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset. Han forsvarte sin identitet som palestinsk-arabisk israeler og var pådriver for gjensidig anerkjennelse og samarbeid mellom arabere og jøder. I 1992 mottok han den israelske statens litteraturpris, noe som vakte sterke reaksjoner fra mange arabiske intellektuelle.