Else Alvik, lektor cand. real. (hovedfag i fysikalsk kjemi). Æresmedlem i Norsk Lektorlag 2006. Underviste i matematikk, naturfag, fysikk og kjemi ved Ski gymnas og Ås gymnas (senere Ås videregående skole). Hun var født i Namsos, men flyttet til Østlandet som sjuåring.