Eidfjordvatnet, vann sørøst for tettstedet Eidfjord, Eidfjord kommune, Hardanger, Vestland fylke; 3,6 km2, 15 moh. Vannet er demmet opp av en morene i nordenden. Fra vannet renner elven Eio med utløp i Eidfjorden.