Bjoreidalen, dalføre i Bjoreias øvre del, Eidfjord kommune, Hordaland. Bjoreidalen heter nedenfor Maurset Sysendalen, og nedenfor Vøringsfossen heter Bjoreias dalføre Måbødalen. Sistnevnte er dypt nedskåret, mens de øvre daler er vide og åpne.