Edward Joseph Dent, britisk musikkforsker. Dent var fra 1926 til 1941 professor ved University of Cambridge, og han var en av initiativtagerne til International Society of Contemporary Music (ISCM) 1922. Blant hans musikkhistoriske verker kan nevnes Scarlatti (1905), Mozart's Operas (1913), Foundations of English Opera (1928). Dent oversatte også mange operalibrettoer til engelsk.