Edoardo Sanguineti, italiensk forfatter; en av de ledende innen 1960-årenes neo-avantgardisme, tilknyttet Gruppo 63. Romanene Capriccio italiano (1963) og Giuoco dell'oca (1967) spilte en normdannede rolle for neoavantgarden gjennom sin erkjennelse av at litteratur først og fremst er språk, som må endres hvis verden skal kunne endres. I romanene er syntaksen brutt og handlingsforløpet redusert til enkelthendelser i et usammenhengende og tidløst rom.