Edmondo De Amicis, italiensk forfatter. En av de mest representative forfattere i Manzonis stil, elsket og lest av et stort publikum. Skrev soldathistorier, reiseskildringer og den berømte barneboken Cuore (1886, norsk overs. Hjertet paa rette Sted, 1889), alle med en klar didaktisk og moralsk intensjon. Deltok i den italienske frihetskampen.