EDS, sykdom hos fjærfe, skyldes et adenovirus som gir infeksjon i egglederen med påfølgende forstyrrelser i dannelsen av eggeskallet. I Norge ble sykdommen for første gang påvist i 2002 i en flokk verpehøns i økologisk eggproduksjon. Besetningen ble avlivet og destruert.