Duncan 1, konge 1034–40. Sønnesønn av kong Malcolm, ble drept av sin slektning Macbeth. Det er sagnene om Duncan og Macbeth Shakespeare bygde sitt drama Macbeth på.