Dion fra Syrakus, gresk politiker, den eldre Dionysios' svoger, rådgiver for den yngre Dionysios. Dion var begeistret for Platons filosofi og påvirket av ideen om et opplyst enevelde; han fikk Dionysios til å kalle Platon til Syrakus. Senere ble imidlertid Dion jaget bort og drog til Hellas. Etter en tid kom han tilbake til Sicilia med en hær, fordrev tyrannen 356 og ble selv statens leder. Falt som offer for en sammensvergelse.