Sønn av krigsguden Ares, konge over bistonene i Thrakia. Diomedes eide fire ville, ildspyende hester, som ble fôret med mennesker. Ett av Herakles' 12 arbeider var å drepe Diomedes og føre hans hester til Mykene.