Det militære marsjmerke, ferdighetsmerke som omfatter 30 km forflytning (marsj, småløp) på vei med pakning og gevær som til sammen skal veie minst 11 kg. Maksimaltid varierer med aldersklassene fra 4 timer 30 min til 5 timer 15 min. For kvinner er tiden fra 5 timer 15 min til 6 timer.