David Allan, britisk portrett- og genremaler. Han studerte i Italia 1764 – ca.1775, der han vant St. Lukas-akademiet i Romas pris for historiemaleri 1773. Han bosatte seg i Edinburgh 1780, og hans portretter og conversation pieces gav ham oppnavnet «den skotske Hogarth».