Daidalos, den første greske kunstner; var opprinnelig fra Athen, men måtte flykte fordi han hadde myrdet en elev. Han ble mottatt av kong Minos på Kreta, og arbeidet for ham både som byggmester og billedhugger. Daidalos bygde bl.a. Labyrinten, men ble selv innesperret i den sammen med sin sønn Ikaros. Han laget da vinger til seg selv og sønnen. Ikaros fløy for nært solen, vingene hans smeltet og han falt i havet, mens Daidalos nådde Sicilia. Siden virket han både der og på Sardinia. Daidalos stod for ettertiden som alle kunstneres stamfar, og mange oppfinnelser ble tillagt ham (f.eks. sag, øks og mast). Særlig de eldste kunstnere på Peloponnes ble kalt daidalider, som Daidalos' elever og etterkommere.