DNA-metylering
Metylgrupper er festet til DNA-tråden som ligger inne i cellekjernen. DNA-tråden er viklet opp sammen med proteiner til å utgjøre et kromosom. Metylgruppene påvirker aktiviteten til genene.

DNA-metylering er prosessen hvor DNA får festet til seg metylgrupper. Dette er en del av genreguleringen. Det er cellen selv som setter i gang DNA-metylering, og for cellen er dette en måte å regulere hvilke gener som blir avlest. Avlesing av gener er første trinn i produksjonen av proteiner.

Metyl har den kjemiske betegnelsen CH3. Det er enzymet DNA-metylase som fester metylgruppa til DNA-tråden.

Genregulering

DNA-metylering gjør at aktiviteten til genene blir lav, det vil si at det lages lite protein fra et gen som har metylgrupper festet til seg. Jo flere metylgrupper, jo mindre protein blir produsert fra genet. Metylgruppene fungerer dermed som en brems på genaktiviteten. DNA-metylering er derfor en del av det som kalles genregulering.

DNA-metylering i ulike organismer

Pattedyr

Metylering av DNA-tråden på CG

DNA-tråden er bygget opp av fire ulike baser som betegnes med bokstavene A, T, C og G. Hos pattedyr er det vanlig at metylgruppen er festet til bokstaven C og som oftest skjer det når C står ved siden av G.

I pattedyr har mange av genene områder på oversiden som er rike på CG. Disse områdene kalles CpG-øyer (p står for phosfat – fosfat på norsk – og representerer fosfatgruppa i DNA-tråden) og er egnede områder for metylering. Når CpG-øyen på oversiden av et gen har mange metylgrupper, har genet lav aktivitet. Når CpG-øyen på oversiden av et gen har få eller ingen metylgrupper, har genet høy aktivitet. De sistnevnte genene er såkalte husholdningsgener med sentrale funksjoner i cellen og det er viktig at de er aktive hele tiden. De fleste andre gener er i stor grad metylert for å unngå at de er aktive ved et uhell når det ikke er bruk for dem.

Et eksempel på høy grad av metylering, og dermed inaktive gener, er det ene X-kromosomet i celler hos hunnpattedyr. Alle hunner av pattedyr har to X-kromosomer, men kun det ene er aktivt. Det andre har mange metylgrupper festet til seg og derfor begrenset aktivitet. Grunnen til det er at hanner av pattedyr kun har ett X-kromosom og for at hunnene ikke skal ha for mange genprodukter fra X-kromosomene i sine celler sammenlignet med hanner, blir det ene dysset ned. Dette kalles X-kromosominaktivering.

Bakterier

Hos bakterier forekommer metylering av både bokstaven A og C. DNA-metylering i bakterier hjelper bakteriene i å beskytte seg mot invasjon av fremmed DNA, for eksempel virusangrep. Enzymer som klipper i stykker fremmed DNA, går ikke løs på bakterienes eget DNA fordi det er metylert. Det er foreløpig uklart i hvor stor grad DNA-metylering er med på å regulere gener slik som hos pattedyr.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg