DMSP, meteorologiske satellitter skutt opp av det amerikanske flyvåpen for å skaffe værdata til militært bruk, f.eks. skydekke-oversikter fra områder øremerket som mål for rekognoseringssatellitter. Romsegmentet består (2004) av to satellitter i ca. 850 km høye polare baner. Skal inngå i det nye sivile/militære NPOESS (National Polar-Orbiting Environmental Satellite System) når det blir operativt omkring 2010.