D-prosjektil, prosjektil tidligere brukt i Forsvaret til Krag–Jørgensen-geværet; kaliber 6,5 mm, vekt 9 g. Brukes nå, med vekt 9,3 g, kun sivilt og særlig av det frivillige skyttervesen.