Curt Sachs, tysk musikkforsker, fra 1937 bosatt i USA, særlig kjent for sin innsats innen instrumentforskning og musikketnologi. Utgav bl.a. Real-Lexikon der Musikinstrumente (1913), Eine Weltgeschichte des Tanzes (1933), The History of Musical Instruments (1940), The Rise of Music in the Ancient World (1943), The Commonwealth of Art (1946) og Our Musical Heritage (1948).