By i Italia, Piemonte, hovedstad i provinsen Cuneo, ved sammenløpet av Stura og Gesso, 80 km sør for Torino; 55 700 innbyggere (2010). Nærings- og nytelsesmiddel-, silke-, metall- og gummiindustri m.m. En stor viadukt (Viadotto Soleri) over Stura binder den gamle og den moderne bydelen sammen. Gotisk katedral fra 900-tallet, fransiskanerkirke fra 1227. Grunnlagt 1189. Cuneo var tidligere betraktet som nøkkelen til den øvre Posletta, og var sterkt befestet og ofte forgjeves beleiret.