Crossopterygii er en tidligere vitenskapelig betegnelse på kvastfinnefisk.