Corvo, øy i Atlanterhavet, den nordvestligste av øyene i Asorene, Portugal; 18 km2. Øya er bygd opp av vulkansk materiale, og når opp i 777 moh. i Cabeço Gordo. Ligger 16 km nord for Flores, men er ofte isolert om vinteren på grunn av dårlig vær. Befolkningen lever av jordbruk og bor i Vila Nova do Corvo på sørøstkysten, den eneste bosettingen.