Coldstream, landsby i Storbritannia, Skottland, Borders, på grensen mot England. Her samlet general Monk 1659–60 tropper før marsjen inn i England, den som resulterte i at Karl 2 ble innsatt som konge. Hans tropper ble kalt Coldstreamers og restene av dem organisert som The Coldstream Guards, fremdeles navn på et garderegiment.