George Monck var en engelsk offiser. Han tok først del i borgerkrigen mellom kong Karl 1 og Parlamentet som rojalistisk general, men ble fanget av parlamentstroppene i 1644 og gikk i 1646 over til Parlamentet. Han måtte kapitulere for rojalistene i Irland, men under Oliver Cromwell var han 1650–60 generalløytnant over troppene i Skottland. Under forvirringen etter Cromwells død dro han i 1660 mot London og tvang Rump-parlamentet til å ta inn igjen medlemmene som hadde blitt støtt ut i 1648. Det var Monck som samme år bevirket at huset Stuart igjen kom på tronen, med Karl 2 (restaurasjonen).