Clitumnus, (nå Clitunno), elv i Italia, Umbria, bielv til Tevere (Tiber), 60 km lang. Har sitt utspring i en kraftig kilde ved landsbyen Campello, 19 km fra Spoleto. Elven ble regnet som en personifisering av guden Clitumnus, og i oldtiden fantes det et tempel for denne guden ved kilden. Det nåværende Clitumnus, det såkalte Tempio di Clitunno mellom Campello og Trevi, er en rest av en antikk grav, som i middelalderen ble ombygd til kirke. Clitumnus var i oldtiden berømt for sitt friske vann og sine vakre omgivelser.