Clausius–Rankine-prosessen, idealprosess for dampmaskiner der det forutsettes at dampmengden gjennom maskinen ekspanderer tapsfritt og adiabatisk fra friskdamptilstanden til mottrykket. En dampmaskins termodynamiske virkningsgrad (også kalt indre virkningsgrad) defineres som forholdet mellom maskinens virkelige netto-effekt (bortsett fra friksjonstap, overføringstap etc.) og den effekt som Clausius-Rankine-prosessen ville ha ytt.