Christopher Okigbo, nigeriansk lyriker; tilhørte ibofolket og falt i borgerkrigen om Biafra. De to diktsamlingene han rakk å gi ut før han døde, Heavensgate (1962) og Limits (1964), er klassikere i moderne afrikansk lyrikk og viser en dristig kombinasjon av vestlig modernisme og påvirkning fra gamle afrikanske, dikteriske tradisjoner. Hans samlede dikt ble utgitt posthumt i Labyrinths (1971).