Christian Wilhelm Blomstrand, svensk kjemiker, professor i kjemi og mineralogi i Lund. Han gjorde undersøkelser over organiske forbindelser og innen mineralkjemi. Blomstrand understøttet og utvidet Berzelius' elektrokjemiske teori og bidrog derved til klarlegging av valensbegrepet (Blomstrands teori om metallammoniakkforbindelser). Stor historisk-kjemisk betydning har hans verk Die Chemie der Jetztzeit (1869).