Charles Holden, britisk arkitekt. Særlig kjent for sin utforming av rundt 30 undergrunnsbanestasjoner i London, hvor han på en eksemplarisk måte samordnet alle de elementer som kjennetegner anlegg av denne art.