Charles Conder, britisk maler, representerte sammen med Sickert, Wilson og andre reaksjonen mot det akademiske maleri og malte koloristisk vakre aktstudier, landskap og sjøbilder.