Richard Wilson, britisk maler. Han kom til London i 1740-årene og virket som portrettmaler, men begynte allerede 1746 å male landskap. Årene 1749–56 studerte han i Italia. I hans lysfylte skildringer spores påvirkning både fra Nicolas Poussin og Claude Lorrain, men også fra Salvator Rosa. I 1768 var han blant grunnleggerne av The Royal Academy og ble i 1776 dets bibliotekar. Ved å forene 1600-tallets italienske og franske heroiske landskapsoppfatning med sin egen naturfølelse og den engelske tradisjon, skapte han grunnlaget for 1700-tallets senere store malere i England. Han oppnådde aldri noen større anerkjennelse av sin samtid.