Cestius pyramide, gravbygning i Roma over pretoren Gaius Cestius, som døde under keiser Augustus; ligger i linjen til den senere Aurelianske bymur, tett ved Porta di San Paolo (Porta Ostiensis). Den er bygd av en betonglignende masse, dekket med marmorplater, er 37 m høy og hviler på et fundament av travertin. I det indre et gravkammer 6 × 4 m. På øst- og vestsiden innskrifter som angir den gravlagtes navn og rang.