Cesare Beccaria, italiensk strafferettsteoretiker og statsøkonom, utgav 1764 anonymt sitt epokegjørende verk Dei delitti e delle pene (Om forbrytelser og straffer), hvor han kritiserte det herskende grusomme straffesystem, særlig den utstrakte bruk av dødsstraff. Boken ble oversatt til en rekke språk og har øvd stor innflytelse på utviklingen i retning av et mer humant og rettferdig strafferettssystem.