Celosia, kamblomst, hanekam, planteslekt i amarantfamilien med 60 arter i tropiske og tempererte strøk. Blomstene er hvite, gule eller røde. Som prydplanter i veksthus og på friland dyrkes hanekam, C. argentea var. cristata og fjærkam, C. argentea var. plumosa. Blomsterstandene hos disse sortene har fått sitt hhv. hanekamlignende og fjærkamlignende utseende gjennom kultivering.