Catharina Regina von Greiffenberg, tysk forfatter av protestantisk østerriksk landadel. Etter ektemannens død forlot hun sitt slott i Østerrike og slo seg ned i Nürnberg. Hennes Geistliche Sonette (1662) er preget av inderlig tro og skrevet i et musikalsk og artistisk språk. Hun viet seg til oppgaven å omvende keiseren til protestantismen. Større suksess hadde hun med sine oppbyggelige skrifter Andächtige Betrachtungen (1672–93). Samlede verker ble utgitt i 10 bind 1983.