Carol 2, sønn av kong Ferdinand, gift 1921 med prinsesse Helena av Hellas (skilt 1928). Hans familieliv som kronprins var sterkt skandalepreget, og 1925 frasa han seg arveretten til tronen og drog til utlandet for å leve der sammen med Magda Lupescu. Da kong Ferdinand døde 1927, ble Carols 6 år gamle sønn Mihai (Mikael) konge under formynderstyre. I 1930 kunne han imidlertid vende tilbake og avla ed som konge. Han førte et personlig styre og 1938 proklamerte han en ny forfatning som gav ham nærmest diktatoriske fullmakter. Da Romania høsten 1940 måtte avstå store landområder til Sovjetunionen, Ungarn og Bulgaria, ble Carol tvunget til å abdisere til fordel for sønnen Mihai. Han levde deretter i eksil, giftet seg 1947 med Magda Lupescu og døde 1953 i Estoril ved Lisboa.