Carl Remigius Fresenius, tysk kjemiker, professor ved landbrukshøyskolen i Wiesbaden 1846–76. Han var elev av Liebig og gjorde en stor innsats innen analytisk kjemi. Hans Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse utkom i sytten opplag 1841–98 og ble oversatt til åtte språk. Andre del, om kvantitativ analyse, utkom i seks opplag 1845–87. Fra 1862 utgav han Zeitschrift für analytische Chemie, det første kjemiske tidsskrift med spesialisert innhold. Fresenius grunnla 1848 et analytisk laboratorium i Wiesbaden.