Carl Johan Fahlcrantz, svensk maler som tidlig vant berømmelse som landskapsmaler. Han malte romantiske skog- og fjordlandskaper, ikke sjelden med norske motiver. Bølgebehandlingen i sjømotivene er ikke alltid naturlig. Hans malerier kan ha store formater, og er ofte preget av en sikker, monumental billedoppbygning. Fahlcrantz var professor ved Konstakademien i Stockholm fra 1815. Nasjonalgalleriet i Oslo eier Nordisk skoglandskap.