Carl-Emil Englund, svensk forfatter med bakgrunn fra mange ulike (proletære) yrker. Debuterte 1925 med diktsamlingen Gryning. Hans melodiøse vers vever sammen klanger fra folkevisen med reportasje om skogsarbeidernes fattige tilværelse. Naturskildring, legendepreg og et sosialistisk samfunnssyn preger også prosaverk som Trasiga sagor (1931) og Remsor ur Norrland (1935). I 1948 tok han initiativet til Boklotteriet, som han siden ledet. Dette har i stor grad bidratt til spredningen av kvalitetslitteratur, og overskuddene er blitt utdelt som priser og stipendier til svenske forfattere og kunstnere.