Calophyllaceae, tofrøbladet plantefamilie som inneholder ca. 300 arter fordelt på 12 slekter. Som nytteplanter brukes trevirket og harpiks fra Calophyllum-arter, og frukten av det tropiske treet Mammea americana.