CAFTA, frihandelsområde som omfatter USA og fem sentralamerikanske land, underskrevet i 2004 og i 2005 utvidet med øystaten Den Dominikanske Republikk. CAFTA er en parallell til USA, Canada og Mexicos nordamerikanske NAFTA – og sees som et skritt på veien mot et all-amerikansk FTAA.