Buolžajávri, vann sørøst i Kautokeino kommune, Finnmark, 385 moh. Elven Kárášjohka renner ut i Buolžajávri i sørenden og har utløp fra vannet i vest.