Boedromios, i gresk mytologi tilnavn til Apollon fordi han etter sagnet hadde hjulpet Thesevs mot amasonene.