Ble, fjellområde på grensen mellom Buskerud og Telemark, se Blefjell.