Bhimrao Ramji Ambedkar, indisk jurist og politiker, «den indiske grunnlovens far». Etter studier i India, USA og Europa viet han seg til kampen for lavkastehinduenes rettigheter. Justisminister 1947–51, forlot regjeringen da han ikke syntes den innfridde sine løfter til de laveste kastene. Konverterte til buddhismen og fikk mange lavkastehinduer til å gjøre det samme for å frigjøre seg fra hinduismens kasteideologi.