Bergens Kunstforening, stiftet 1838 av J.C. Dahl, hadde i 2003 ca. 1000 medlemmer i tillegg til en rekke som er kollektivt tilsluttet. Bergens Kunstforening har ingen kunstverker, idet dens samling i 1881 ble overført til Bergen kommune og innlemmet i Bergen Billedgalleri. Foreningen har egen bygning mellom Rasmus Meyers Samlinger og Stiftelsen Stenersens Samling. Bygget er tegnet av Ole Landmark, oppført 1935. Her arrangeres gjennomsnittlig ca. 35 utstillinger i året. Foreningen har tatt mange verdifulle initiativer, bl.a. opprettelsen av Bergen Billedgalleri.